INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

           DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING DEN 26.10.2021

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Valg af bestyrelse (matchkomite). Jytte Engholm, Valborg Slyk og Jette Saxhaug        modtager genvalg.

5. Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslår Karin Søe.

6. Indkomne forslag

    Forslag til vedtægter

7. Eventuelt

    Forslag til Generalforsamlingen skal ske skriftligt senest den 19/10-2021

0