INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

           DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING DEN 26.10.2021

1. Valg af dirigent


2. Formandens beretning


3. Regnskab


4. Fastsættelse af kontingent


5. Valg af bestyrelse (matchkomite). Jytte Engholm, Valborg Slyk modtager genvalg.

    Jette Saxhaug modtager ikke genvalg.

    Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslår Karin Søe.


6. Indkomne forslag

    Forslag til vedtægter


7. Eventuelt


    Forslag til Generalforsamlingen skal ske skriftligt senest den 19/10-2021