INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING DEN 25.10.2022


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen

   På valg er: Jytte Engholm, Sonja Svendsen

   begge modtager genvalg

   Valg af suppleant.

   Bestyrelsen foreslår Karin Søe.

6. Indkomne forslag.

    Bestyrelsen foreslår følgende ændring til vedtægterne:

     Indkaldelse til Generalforsamling skal ske senest 3 uger før afholdelse.

7. Eventuelt

   Forslag til Generalforsamlingen skal ske skriftligt til formanden

   senest den 18/10-2022


opslået den 19/09-2022