Klik for at tilføje en titel

 Generalforsamling den 27-10-2020


1. Valg af dirigent.

    Birgit Dahl blev valgt.


2. Formandens beretning.

    Denne blev godkendt uden bemærkninger


3. Regnskab.

    Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger


4. Valg af bestyrelse

    Valborg Slyk og Jytte Engholm blev genvalgt. Formanden ønskede

    ikke genvalg så nyt bestyrelsesmedlem blev Jette Saxhaug.


5. Valg af suppleant. Karin Søe blev valgt.


6. Eventuelt.

    Forslag til bestyrelsen om at lave et CV af klubbens historie

    da klubben snart har 50 års jubilæum.

    Bestyrelsen vil komme med et oplæg.

    Den afgående formand blev hyldet med rosende ord og en buket blomster

    som tak for hendes arbejde igennem 20 år.

    Det blev til stående applaus.

    Vi vil prøve at lave en match 9 huller på Parkbanen samtidig med at der spilles på Skovbanen.

    Vi har medlemmer der har problemer med at spille 18 huller.