Generalforsamling den 26-10-2021

1. Valg af dirigent.

    Birgit Dahl blev valgt.


2. Formandens beretning.

    Vi er dags dato 44 medlemmer.


Vi har fået 5 nye medlemmer i år og det er dejligt så endnu engang velkommen til dem.

Valborg, Jette og jeg har forsøgt efter bedste evner at køre klubben videre i samme ånd som vores afgående formand Karen og jeg håber hun er tilfreds med vores arbejde. Hun har holdt øje med os og det har været dejligt. Når vi var ved at lave en bommert fik vi en opringning og nåede at rette fejlen inden det gik ud over Jer. Det skal hun have tak for.


Vi har fulgt op på de ting der blev foreslået på sidste års generalforsamling. Det var at skrive lidt om klubbens historie og det har vi gjort og det kan læses på vores hjemmeside. Vi har også forsøgt at lave en sideløbende turnering på Parkbanen men der var for lidt interesse for denne match så det droppede vi igen.


Vi har været ramt af corona og vores vintersæson var noget anderledes da vi spillede uden præmier. Men vi kunne dog stadig mødes.


Vores sommer sæson blev præget af en del aflysninger. Dels pga af vejret og corona. Vi kom heldigvis i gang med den oprindelige kalender og der har været en god tilslutning til vore matcher. Vi har haft en del udfordringer ved vores fællesspisninger pga Corona men det kom vi også igennem og I har været meget forstående.


Vi har hævet vores grænse fra hcp 36 til 54 så alle kan udnytte deres hcp og deres regulering kan udnyttes. Det er pga af det nye hcp system der gjorde at en del af vores medlemmer som blev sat op i hcp


Vi skulle have en match mod Dejbjerg pigerne men den måtte desværre aflyses så vi ser frem til at mødes med dem igen tirsdag den 3. Maj i Holstebro.


Vores match mod Old Boys gik lidt imod os i år og vi tabte med 6 point. Det må vi forsøge at rette op på næste år.


Vi har førhen haft en udflugt lagt ind i vores kalender men pga for lidt interesse blev disse udflugter sløjfet. Vi havde dog en dejlig dag hvor vi var 13 der deltog i Struer den 13. Juli


Vi har brugt en del tid på at planlægge Tirsdagsdamernes 50 års jubilæum. Det var dejligt at der var så mange der ville være med til at fejre os og vi havde en dejlig dag med godt vejr og dejlig mad bagefter. Råstedpigerne, Mk Senior og Oldboys havde lavet et arrangement for os på hul 10. Her var der udskænkning af diverse drikkevarer og lidt godt til ganen. Det varmede at de havde tænkt på os og deres måde at ønske os tillykke med Vores jubilæum.


Da klubben nu har eksisteret i 50 år synes vi det var på tide at vi fik lavet nogle vedtægter og det har vi lavet et forslag om som vi skal stemme om senere.


Jeg vil slutte min beretning med at sige jer alle tak for en dejlig sæson for uden Jeres gå på mod tirsdag efter tirsdag var der jo ingen klub. Jeg håber at den kommende bliver mere normal. Jeg vil også takke mine bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde og som I jo har set har Jette valgt at stoppe pga. private årsager. Hun kunne desværre ikke være tilstede i      dag men vi vil overrække hende en lille hilsen senere.


    Denne blev godkendt uden bemærkninger


3. Regnskab.

    Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger


4. Valg af bestyrelse

    Valborg Slyk og Jytte Engholm blev genvalgt. Jette Saxhaug ønskede

    ikke genvalg så nyt bestyrelsesmedlem blev Sonja Svendsen.


5. Valg af suppleant. 

    Karin Søe blev valgt.


6. Indkomne forslag

    Der var forslag til Vedtægter for Tirsdagsdamerne.

    De blev godkendt.


7. Eventuelt.

     Der var enighed om at afskaffe pakker til Julematchen.

     Der var forslag om at spille Irish Rumble. Den kommer på næste år.

     Der var forslag om at afskaffe Eclectic men vi fortsætter med den. 

     Det er en sideløbende match der kører med Stableford og det er frivilligt om man vil deltage i denne match.


    Der var 27 fremmødt til Generalforsamlingen