Generalforsamling den 25. oktober 20221. Valg af dirigent.

    Birgit Dahl blev valgt.


2. Formandens beretning.


Vi har igen i år fået nye medlemmer så vi nu er oppe på 47.

Der er desværre nogle vi ikke ser så meget og det skyldes dels at de ikke kan holde til at spille 18 huller men de vil gerne med igen når vi går på Park/Eng i vinterhalvåret.


Det ser desværre ud til at HGK ikke mener vi må have gunstart på Park Eng da vi spærrer for meget på banerne. Jeg har bedt en fra bestyrelsen om at orientere om det for jeg kan ikke se problemet.


Vi har forsøgt at lave en sideløbende match på Parkbanen men på grund af manglende interesse blev det stoppet.


Det har været en god sæson med fin deltagelse til vore matcher og vi har været forskånet for Corona nedlukninger i år.


Fordelingen i vores præmierækker ser ud til at det ligger fint da vi næsten er lige mange i alle rækker.

Vi har gennemført 27 matcher i 2022


Som noget nyt har vi indført klappepræmier til vores månedlige præmieuddeling. De spillere der har været i præmierækken i dagens match kan ikke modtage klappepræmier.


Den 3. Maj havde vi besøg af Dejbjergpigerne hvor vi havde en hyggelig dag og det blev endnu bedre da vi hentede pokalen hjem.

Vi har aftalt at vi skal besøge dem den 2. Maj 2023 i Dejbjerg.


Vores match mod Old Boys er desværre blevet aflyst i år og grunden er den at jeg mente det var dem der skulle være vært. Det var ikke tilfældet det skulle have været os. Jeg har aftalt med Leif Blomberg at vi holder den sidst i maj 2023. Da de jo løb med pokalen kunne han godt leve med at de havde håneretten indtil næste år. Vi holder altid matchen i maj men der var så mange forstyrrelser pga Corona at vi først fik afviklet den 12. August i 2021. Vi må lade godt op til vi skal møde dem.


Vi fik desværre ikke lagt tider ind til billig ugen i Struer. Det er ikke nemt at få det til at hænge sammen da der er rift om tiderne og at vi har fået en skrivelse fra Holstebro Golfklub om at vi ikke må lave arrangementer i denne uge da de gerne ser at vi melder os til vores egne feriematcher. Som sagt har vi førhen haft en årlig udflugt til en anden klub og det vil vi gerne prøve hvis der er opbakning til det. Hvis der kun er omkring 10 der ønsker det er der ikke belæg for det.


Inge Christensen afholder 3 kurser for os med hjertestarter og der har været en fin tilmelding til disse kurser.


Jeg vil slutte min beretning med at sig tak til alle for en god sæson og en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.


Det kan godt være at I synes at vi har været lidt for strikse ind imellem men hvis vi skal få det til at fungere efter reglerne er det nødvendigt. I kender nok ordsproget for mange kokke fordærver maden. I skal bare spille og hygge Jer så klarer vi resten for Jer. 


    Denne blev godkendt uden bemærkninger


3. Regnskab.


    Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger


4. Fastsættelse af kontingent.

    Bestyrelsen foreslog at det var uændret.


5. Valg af bestyrelse

    Sonja Svendsen og Jytte Engholm blev genvalgt. 


    Valg af suppleant.

    Karin Søe blev valgt.


6. Indkomne forslag

    Der var forslag til Vedtægter for Tirsdagsdamerne.

       Indkaldelse til Generalforsamling skal ske senest 3 uger før afholdelse

    Det blev godkendt.


7. Eventuelt.


Her blev der drøftet om vi skulle lukke for matcher i vinterhalvåret da HGK har vedtaget at vi ikke må have gunstart. Det er trist at vi efter 52 år må lukke for matcher om vinteren. Vi har medlemmer der kun kan være en del af vores fællesskab i denne periode. Vi har altid sat focus på det sociale i vores klub og mødes både før og efter matchen men da det er blevet frataget os besluttede vi at lukke foreningen i 5 måneder.


Vi har fået lov til at afholde vores Julematch den 22. november med Gunstart.


Vi fik besøg af Formanden Peder Johansen hvor han forsøgte at redegøre for Deres beslutning. 


Der var 37 fremmødt til Generalforsamlingen.